กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 14.00

ปรับปรุงเมื่อ: 24 มิ.ย. 2565 16:39

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-0.10(-0.71%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

257,501

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

3,595,540

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

12.50 - 15.40

สูงสุด

14.00

ต่ำสุด

13.90

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 30 เม.ย. 2565

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

11.4430

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,059,846,896.78

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร