กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 16.60

ปรับปรุงเมื่อ: 20 ม.ค. 2564 16:38

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-0.30(-1.78%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

193,100

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

3,264,170

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

15.50 - 25.25

สูงสุด

17.00

ต่ำสุด

16.60

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พ.ย. 2563

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

12.2857

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,506,135,328.38

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร