กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 14.70

ปรับปรุงเมื่อ: 03 ธ.ค. 2564 16:38

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

+0.10(0.68%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

251,300

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

3,667,680

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

12.50 - 18.50

สูงสุด

14.70

ต่ำสุด

14.50

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 31 ต.ค. 2564

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

10.8188

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

5,729,310,780.09

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร