กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 14.90

ปรับปรุงเมื่อ: 25 ก.พ. 2564 16:35

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-0.20(-1.32%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

297,400

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

4,446,180

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

14.90 - 23.30

สูงสุด

15.10

ต่ำสุด

14.90

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 30 พ.ย. 2563

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

12.2857

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,506,135,328.38

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร