กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ปี

22.07.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

13.07.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

29.06.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

29.06.2564

แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ

31.05.2564

รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ประจำวันที่ 30 เมษายน 2564

24.05.2564

รายงานผลกระทบจากการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระลอกใหม่) ตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ