กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

กราฟราคาหลักทรัพย์

FUTUREPF
14.30 THB
+0.10(0.70%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.20 / 51,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.40 / 10,400
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
80,400
วันก่อนหน้า
14.20
ราคาเปิด
14.20
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.20 - 14.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
14.20 - 19.90
ปรับปรุงเมื่อ: 07 พฤษภาคม 2564 16:39