กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

กราฟราคาหลักทรัพย์

FUTUREPF
14.10 THB
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.00 / 34,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
14.10 / 29,800
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
500
วันก่อนหน้า
14.10
ราคาเปิด
14.10
ช่วงราคาระหว่างวัน
14.10 - 14.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
12.50 - 17.40
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2565 14:29