กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ข้อมูลบริษัท

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รวมทั้งบริหารการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นบริษัทที่ถือหุ้นใหญ่โดยกลุ่มตระกูลหวั่งหลี จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2534 และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2538 บริษัทได้เปิดดำเนินการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 24 ปี จนประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากจำนวนผู้มาใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี จากปีที่เริ่มเปิดดำเนินการมียอดผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 57,800 คนต่อวัน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 177,000 คนต่อวัน และบริษัทมีการบริหารด้านการเช่าพื้นที่ร้านค้าต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 96 % ของพื้นที่ทั้งหมด และยังสามารถรักษาจำนวนผู้เช่าร้านค้าให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน

นอกจากศูนย์การค้า Future Park แล้ว ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้นำ คุณพิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ ได้พัฒนาขยายศูนย์การค้าแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ที่พรั่งพร้อมด้วยปรากฎการณ์ความยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ผสานรวมอาณาจักรแฟชั่นชั้นนำที่สุดของไลฟ์สไตล์ภายใต้ชื่อศูนย์การค้า Zpell ตลอดจนมีการพัฒนาที่ดินกว่า 600 ไร่ โดยรอบศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ให้เป็นเมืองแห่งการค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบภายใต้ชื่อ โครงการ Future City ประกอบไปด้วยโซนค้าปลีก ได้แก่ ศูนย์การค้า Future Park, ZPELL, ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Big C, Power Buy, Super Sports, B2S, Tops Market, Office Mate, HomePro, Index Living Mall, SB Design Square, Fitness First, The Rink ice sketch, Funarium, และ SKI365 (ศูนย์ฝึกการเล่นสกีแห่งเดียวในประเทศไทย) ฯลฯ โซนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ได้แก่ เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ ในปัจจุบันบริษัทได้มีการเปิด Future Arena บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยมีแนวความคิดเพื่อเป็นการสร้าง Sport Community อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับพัฒนานักกีฬาไปสู่การเป็นมืออาชีพ โดยได้เปิดให้บริการสนามฟุตซอลหญ้าเทียมในช่วงปลายปี 2557 และได้เพิ่มจำนวนสนามจาก 4 สนามเป็น 6 สนาม พร้อมกับเปิดให้บริการสนามแบดมินตันมาตรฐานแข่งขัน 18 คอร์ด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหลังจากนี้จะมีการพิจารณาดึงบริษัทในเครือเข้ามาพัฒนาโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์และโรงแรมระดับ 4 ดาว รวมทั้งเปิดโอกาสทางธุรกิจในการร่วมทุนกับพันธมิตรอีกหลายราย เพื่อเพิ่มความเป็นเมืองแห่งการค้าและบริการที่สมบูรณ์แบบ รองรับแผนการขยายฐานกลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้บริการที่จะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคต

ในปัจจุบันทีมงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้บริหารและพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจศูนย์การค้าเป็นอย่างดีกว่า 300 คน และมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าให้เจริญเติบโตและมั่นคงด้วยมาตรฐานการดำเนินงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์

"The Retail Professional that You Can Trust"

"ผู้นำธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าและบริหารการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ สร้างประสบการณ์เหนือความคาดหวัง"

โครงสร้างผู้ถือหุ้นบริษัท

ผังโครงสร้างการบริหารงานระดับจัดการขึ้นไป

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
1. นาย สุจินต์ หวั่งหลี ประธานกรรมการบริษัท
2. นาย ดนัยธนิต พิศาลบุตร กรรมการ
3. นาย สุกิจ หวั่งหลี กรรมการ
4. นางสาว พิมพ์ผกา หวั่งหลี กรรมการ
5. นางสาว จิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการ
6. นาย เขต หวั่งหลี กรรมการ
7. นาย รณยุทธ์ สิริโชติกุล กรรมการ