กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่ กิจกรรม รายละเอียด
30 เมษายน 2562 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ห้องประชุม Platinum hall ชั้น 3 โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูนรัชดา

21 มีนาคม 2561 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 15.20 - 16.20 น.

30 มีนาคม 2560 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 14.10 - 15.10 น.

29 มีนาคม 2559 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 14.10 - 15.10 น.

26 มีนาคม 2558 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 16.30 - 17.45 น.

26 มีนาคม 2557 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 9.10 - 10.00 น.

26 พฤศจิกายน 2556 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56

27 สิงหาคม 2556 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56

28 พฤษภาคม 2556 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56

28 มีนาคม 2556 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 14.45 - 16.00 น.

22 กุมภาพันธ์ 2556 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55

27 พฤศจิกายน 2555 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 55 - 30 พ.ย. 55

28 สิงหาคม 2555 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55

28 พฤษภาคม 2555 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55

28 มีนาคม 2555 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 14.45 - 16.00 น.

24 กุมภาพันธ์ 2555 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54

25 พฤศจิกายน 2554 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54

26 สิงหาคม 2554 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54

26 มีนาคม 2554 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54

11 มีนาคม 2554 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 14.45 - 16.00 น.

23 กุมภาพันธ์ 2554 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53

25 พฤศจิกายน 2553 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53

26 สิงหาคม 2553 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53

25 มีนาคม 2553 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53

19 มีนาคม 2553 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 10.00 - 12.00 น.

23 กุมภาพันธ์ 2553 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52

25 พฤศจิกายน 2552 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52

26 สิงหาคม 2552 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52

05 มิถุนายน 2552 วันพบปะนักลงทุน

ห้องประชุม 1101 อาคารตลาดหลักทรัพย์ เวลา 13.30 - 15.00 น.

26 พฤษภาคม 2552 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52

24 กุมภาพันธ์ 2552 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ต.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51

25 พฤศจิกายน 2551 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 51 - 30 ก.ย. 51

26 สิงหาคม 2551 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51

27 มีนาคม 2551 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 51 - 31 มี.ค. 51

26 กุมภาพันธ์ 2551 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50

27 พฤศจิกายน 2550 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ก.ค. 50 - 30 ก.ย. 50

28 สิงหาคม 2550 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 เม.ย. 50 - 30 มิ.ย. 50

25 พฤษภาคม 2550 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 1 ม.ค. 50 - 31 มี.ค. 50

23 กุมภาพันธ์ 2550 ขึ้นเครื่องหมาย XD

สำหรับผลประกอบการช่วง 23 พ.ย. 49 - 31 ธ.ค. 49