กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การจ่ายปันผล

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1 23 พ.ย. 49 - 31 ธ.ค. 49 0.103 28 ก.พ. 50 12 มี.ค. 50
2 01 ม.ค. 50 - 31 มี.ค. 50 0.240 30 พ.ค. 50 12 มิ.ย. 50
3 01 เม.ย. 50 - 30 มิ.ย. 50 0.248 31 ส.ค. 50 12 ก.ย. 50
4 01 ก.ค. 50 - 30 ก.ย. 50 0.240 30 พ.ย. 50 12 ธ.ค. 50
5 01 ต.ค. 50 - 31 ธ.ค. 50 0.241 29 ก.พ. 51 17 มี.ค. 51
6 01 ม.ค. 51 - 31 มี.ค. 51 0.243 30 พ.ค. 51 16 มิ.ย. 51
7 01 เม.ย. 51 - 30 มิ.ย. 51 0.258 29 ส.ค. 51 15 ก.ย. 51
8 01 ก.ค. 51 - 30 ก.ย. 51 0.280 28 พ.ย. 51 12 ธ.ค. 51
9 01 ต.ค. 51 - 31 ธ.ค. 51 0.240 27 ก.พ. 52 12 มี.ค. 52
10 01 ม.ค. 52 - 31 มี.ค. 52 0.251 29 พ.ค. 52 12 มิ.ย. 52
11 01 เม.ย. 52 - 30 มิ.ย. 52 0.250 31 ส.ค. 52 14 ก.ย. 52
12 01 ก.ค. 52 - 30 ก.ย. 52 0.260 30 พ.ย. 52 14 ธ.ค. 52
13 01 ต.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52 0.260 26 ก.พ. 53 12 มี.ค. 53
14 01 ม.ค. 53 - 31 มี.ค. 53 0.271 31 พ.ค. 53 14 มิ.ย. 53
15 01 เม.ย. 53 - 30 มิ.ย. 53 0.272 31 ส.ค. 53 13 ก.ย. 53
16 01 ก.ค. 53 - 30 ก.ย. 53 0.292 30 พ.ย. 53 13 ธ.ค. 53
17 01 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53 0.280 28 ก.พ. 54 14 มี.ค. 54
18 01 ม.ค. 54 - 31 มี.ค. 54 0.296 31 พ.ค. 54 13 มิ.ย. 54
19 01 เม.ย. 54 - 30 มิ.ย. 54 0.300 31 ส.ค. 54 12 ก.ย. 54
20 01 ก.ค. 54 - 30 ก.ย. 54 0.280 30 พ.ย. 54 13 ธ.ค. 54
21 01 ต.ค. 54 - 31 ธ.ค. 54 0.160 29 ก.พ. 55 14 มี.ค. 55
22 01 ม.ค. 55 - 31 มี.ค. 55 0.391 31 พ.ค. 55 15 มิ.ย. 55
23 01 เม.ย. 55 - 30 มิ.ย. 55 0.312 31 ส.ค. 55 14 ก.ย. 55
24 01 ก.ค. 55 - 30 พ.ย. 55 0.510 30 พ.ย. 55 11 ธ.ค. 55
25 01 ธ.ค. 55 - 31 ธ.ค. 55 0.100 28 ก.พ. 56 15 มี.ค. 56
26 01 ม.ค. 56 - 31 มี.ค. 56 0.290 31 พ.ค. 56 14 มิ.ย. 56
27 01 เม.ย. 56 - 30 มิ.ย. 56 0.301 30 ส.ค. 56 13 ก.ย. 56
28 01 ก.ค. 56 - 30 ก.ย. 56 0.303 29 พ.ย. 56 13 ธ.ค. 56
29 01 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 0.289 28 ก.พ. 57 14 มี.ค. 57
30 01 ม.ค. 57 - 31 มี.ค. 57 0.306 30 พ.ค. 57 13 มิ.ย. 57
31 01 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 0.306 29 ส.ค. 57 12 ก.ย. 57
32 01 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 0.326 28 พ.ย. 57 12 ธ.ค. 57
33 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 0.310 27 ก.พ. 58 13 มี.ค. 58
34 01 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 0.316 29 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58
35 01 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 0.308 28 ส.ค. 58 11 ก.ย. 58
36 01 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 0.302 27 พ.ย. 58 14 ธ.ค. 58
37 01 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 0.322 29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 59
38 01 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 0.322 27 พ.ค. 59 10 มิ.ย. 59
39 01 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 0.316 29 ส.ค. 59 12 ก.ย. 59
40 01 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 0.341 28 พ.ย. 59 13 ธ.ค. 59
41 01 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 0.351 28 ก.พ. 60 14 มี.ค. 60
42 01 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 0.358 29 พ.ค. 60 12 มิ.ย. 60
43 01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 0.355 29 ส.ค. 60 12 ก.ย. 60
44 01 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 0.352 28 พ.ย. 60 12 ธ.ค. 60
45 01 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 0.337 28 ก.พ. 61 14 มี.ค. 61
46 01 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61 0.347 28 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61
47 01 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61 0.347 28 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61
48 01 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 0.351 28 พ.ย. 61 13 ธ.ค. 61
49 01 ต.ค 61 - 31 ธ.ค. 61 0.357 04 มี.ค. 62 18 มี.ค. 62
50 01 ม.ค 62 - 31 มี.ค. 62 0.358 29 พ.ค. 62 12 มิ.ย. 62
51 01 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 0.362 30 ส.ค. 62 13 ก.ย. 62
52 01 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 0.3624 29 พ.ย. 62 13 ธ.ค. 62
53 01 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 0.3616 28 ก.พ. 63 13 มี.ค. 63
54 01 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 0.2000 29 พ.ค. 63 15 มิ.ย. 63
55 01 เม.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 0.1500 31 ส.ค. 63 14 ก.ย. 63
56 01 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 0.2100 26 พ.ย. 63 14 ธ.ค. 63
57 01 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 0.2100 01 มี.ค. 64 15 มี.ค. 64
58 01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 0.2000 31 พ.ค. 64 15 มิ.ย. 64
59 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 2564 0.1500 30 ส.ค. 64 13 ก.ย. 64
60 01 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64 0.1000 30 พ.ย. 64 15 ธ.ค. 64
61 01 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 0.2200 24 ก.พ. 65 14 มี.ค. 65
62 01 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 0.2600 31 พ.ค. 65 14 มิ.ย. 65