กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2564

PDF | 275.77 KB

ดาวน์โหลด

ปี

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 4/2564 PDF | 275.77 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2564 PDF | 281.03 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2564 PDF | 262.82 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2564 PDF | 260.99 KB