กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563

PDF | 391.51 KB

ดาวน์โหลด

ปี

ดาวน์โหลด
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3/2563 PDF | 391.51 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2563 PDF | 374.57 KB
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563 PDF | 359.44 KB