กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

งบการเงิน

งบการเงิน รายปี 2563

PDF | 378.91 KB

ดาวน์โหลด

ปี

ดาวน์โหลด
งบการเงิน รายปี 2563 PDF | 378.91 KB
งบการเงิน รายไตรมาสที่ 3 ปี 2563 PDF | 396.68 KB
งบการเงิน รายไตรมาสที่ 2 ปี 2563 PDF | 369.83 KB
งบการเงิน รายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 PDF | 322.38 KB