กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 4 ปี 2564

PDF | 873.06 KB

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 3 ปี 2564 PDF | 870.54 KB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 2 ปี 2564 PDF | 2.11 MB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 1 ปี 2564 PDF | 2.26 MB
รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ไตรมาส 4 ปี 2563 PDF | 2.6 MB