กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

PDF | 5.9 MB

รายงานประจำปี 2563

PDF | 7.28 MB

รายงานประจำปี 2562

PDF | 2.89 MB

รายงานประจำปี 2561

PDF | 5.95 MB

รายงานประจำปี 2560

PDF | 3.67 MB

รายงานประจำปี 2559

PDF | 5.56 MB

รายงานประจำปี 2558

PDF | 5.36 MB

รายงานประจำปี 2557

PDF | 7.33 MB

รายงานประจำปี 2556

PDF | 5.85 MB

รายงานประจำปี 2555

PDF | 3.71 MB

รายงานประจำปี 2554

PDF | 2.68 MB

รายงานประจำปี 2553

PDF | 1.11 MB

รายงานประจำปี 2552

PDF | 1.03 MB

รายงานประจำปี 2551

PDF | 963.47 KB

รายงานประจำปี 2550

PDF | 1.96 MB

รายงานประจำปี 2549

PDF | 1.16 MB