กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

การประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน

ปี

ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค ครั้งที่ 1 / 2562

ณ ห้องแพลทินัม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ดาวน์โหลด