กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

กราฟราคาหลักทรัพย์

FUTUREPF
25.00 THB
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.90 / 40,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.00 / 15,500
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
114,300
วันก่อนหน้า
25.00
ราคาเปิด
25.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
25.00 - 25.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
22.50 - 27.50
ปรับปรุงเมื่อ: 20 มกราคม 2563 10:24