กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

กราฟราคาหลักทรัพย์

FUTUREPF
25.50 THB
-(-%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.25 / 10,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
25.50 / 2,300
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
83,700
วันก่อนหน้า
25.50
ราคาเปิด
25.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
25.50 - 25.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.10 - 27.50
ปรับปรุงเมื่อ: 21 สิงหาคม 2562 16:39