กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 19.20

ปรับปรุงเมื่อ: 07 ก.ค. 2563 16:38

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-0.10(-0.52%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

32,400

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

622,090

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

15.50 - 27.50

สูงสุด

19.30

ต่ำสุด

19.20

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 31 พ.ค. 2563

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

12.1975

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,459,387,049.16

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562

ดาวน์โหลด

งบการเงิน รายไตรมาสที่ 1 ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร