กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 25.25

ปรับปรุงเมื่อ: 17 ต.ค. 2562 16:35

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-1.25(-4.72%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

401,600

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

10,402,475

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

21.40 - 27.50

สูงสุด

26.50

ต่ำสุด

25.25

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 30 มิ.ย. 2562

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

12.8721

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,816,653,983.33

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน รายไตรมาสที่ 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2/2562

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร