กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

EN

FUTUREPF 25.50

ปรับปรุงเมื่อ: 18 ก.ค. 2562 16:38

เปลี่ยนแปลง
(% เปลี่ยนแปลง)

-0.25(-0.97%)

ปริมาณซื้อขาย
(หุ้น)

19,300

มูลค่าการซื้อขาย
(บาท)

494,150

ช่วงราคาใน 52
สัปดาห์

20.70 - 27.00

สูงสุด

25.75

ต่ำสุด

25.50

ยินดีต้อนรับสู่ฟิวเจอร์พาร์ค นักลงทุนสัมพันธ์

FUTUREPF เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ประกอบด้วยพื้นที่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดในศูนย์การค้าฯ รวมถึงพื้นที่ภายนอก ผนังอาคารออกหาผลประโยชน์ ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่สร้างรายได้สูงที่สุดของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต กำหนดอายุของสิทธิเป็นระยะเวลา 20 ปี

ปรับปรุงเมื่อ: 31 พ.ค. 2562

มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วย

12.7612

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

(สกุลเงิน:บาท)

6,757,909,147.20

ผลการดำเนินงาน

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

(หน่วย:ล้านบาท)

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2561

ดาวน์โหลด

งบการเงิน รายไตรมาสที่ 1 ปี 2562

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด

อีเมล์รับข่าวสาร

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค

สมัครรับข่าวสาร